Gastouders

Eerste Hulp aan kinderen

De nieuwe wet Kinderopvang is per 1 januari 2010 van kracht gegaan. Op basis van die wet zijn ook bepalingen opgenomen ten aanzien van de Eerste Hulp.

Het Ministerie van OC&W en GGD Nederland stellen de volgende eis:

Vanaf 1 januari 2010 moeten gastouders in het bezit zijn van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis.

 Men kan dit aantonen door:

GGD inspecteurs voeren de controle uit of gastouders een opleiding hebben gevolgd die aan de eindtermen van Het Oranje Kruis voldoet.

De enige manier waarop men daarvan 100% zeker kan zijn is wanneer de gastouder in het bezit is van een geregistreerd* certificaat van Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis of dat deze registratie is vermeld op het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.

Deze documenten worden uitsluitend afgegeven door bevoegde beoordelaars van Het Oranje Kruis (een instructeur Eerste Hulp aan kinderen en een instructeur PBLS/AED van de NRR) als de kandidaat aan de eindtermen van de cursus heeft voldaan.

*)Geregistreerde moduleverklaringen zijn herkenbaar aan het diplomanummer dat erop vermeld staat en de vervaldatum. Ontbreekt dit nummer dan heeft u te maken met een bewijs van deelname, dat geen toetsing aan de eindtermen garandeert en niet door Het Oranje Kruis wordt verstrekt.

Via C.O.T.A. is deze erkende cursus EHBK te volgen. Zie de rubriek EHBK.

 Onderwerpen die behandeld worden:

 • Het kind en zijn omgeving
 • Eerste Hulp verlenen: vijf belangrijke punten
 • Preventie: maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten
 • Kindermishandeling en eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stoornissen in het bewustzijn èn de ademhaling
 • Ernstige bloedingen
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Kneuzing en verstuiking
 • Oogletsel
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Koudeletsels
 • Warmteletsels
 • Kleine ongevallen
 • Plotseling optredende ziekteverschijnselen
 • Verband- en hulpmiddelen