Brandpreventie

C.O.T.A. helpt u bij het nemen van brandpreventieve maatregelen zoals het installeren van brandblusapparaten. Ook verzorgen wij periodieke controles en onderhoud volgens de NEN 2559, NEN 2659 en NEN-en 671-3 normen. In onze volledig ingerichte serviceauto komen wij bij u controlewerkzaamheden ter plekke uitvoeren. Mocht bij de controle blijken dat bepaalde zaken t.a.v. brandbeveiliging, brandpreventie of noodverlichting niet meer voldoen aan de huidige eisen, dan kunt u van ons daarover deskundig en geheel vrijblijvend advies verwachten met betrekking tot het soort en de plaatsing van blusapparatuur.

Onze specialiteit is verkoop, controle en het onderhoud van diverse brandbestrijdingsapparatuur zoals draagbare brandblussers, brandslanghaspels, brandmeldinginstallaties, branddekens, noodverlichting etc. Tevens levert C.O.T.A. brandblusapparaten.

Naast de controle, het onderhoud en verkoop van poederblussers, schuimblussers, CO2 blussers, slanghaspels etc. kunnen wij u ook een enorm assortiment: Bedrijfshulpverlening materialen, Noodverlichting, Rookmelders, Koolmonoxidemelders, EHBO-trommels, BHV-verbanddozen, Brandweermaterialen en Pictogrammen aanbieden.


Klik hier voor onze prijzen