« Nieuwe wet kwaliteitseisen kinderopvang»

Gepubliceerd op 27-10-2017

Per 1 januari 2018 wordt de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK) van kracht. Het akkoord IKK leidt tot wijzigingen in de kwaliteitseisen in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk.

Hieronder treft u enkele belangrijke wijzigingen aan op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Eerste Hulp bij werken met Kinderen
De nieuwe wetgeving schrijft voor dat er tijdens de openingsuren op ieder kindcentrum minimaal één volwassene aanwezig dient te zijn met een geldig en geregistreerd certificaat voor Eerste Hulp aan kinderen. Er is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een lijst opgesteld van geregistreerd certificaten. Volgt u de cursus Eerste Hulp bij werken met kinderen via C.O.T.A.? Dan voldoet uw certificaat aan de gestelde eisen!

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Het beleid omtrent de verplichte Risico- Inventarisatie en Evaluatie wordt gewijzigd. Op de beoogde ingangsdatum – 1 januari 2018 – dient ieder kindcentrum te beschikken over een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid, dat voldoet aan de nieuwe eisen.

Meer weten?
Heeft u vragen over de nieuwe wetgeving of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 040207622 of via info@ehbo.nu. Onze adviseurs zijn u graag van dienst.

In het Rapport-Kinderopvang-SZW treft u de belangrijkste wijzigingen in de kwaliteitseisen aan, waar u als kinderopvangondernemer mee te maken krijgt. Deze folder is opgesteld aan de hand van de vier pijlers uit het Akkoord IKK.     

150911934594bb7c304f7823404c3772871bc4e877.jpg