Ontruimingsplan en vluchtwegtekeningen

De snelste weg naar veiligheid

In het ontruimingsplan wordt precies beschreven hoe men moet handelen bij een ontruiming. Elk ontruimingsplan is uniek en wordt op de organisatie en specifieke situaties toegesneden. Hierdoor kunnen bij een calamiteit de aanwezige personen snel en veilig naar een verzamelplaats worden geleid. Naast de BHV’ers hoort ook het personeel te weten waarvoor zij meewerken en wat het doel is van de ontruimingsoefening.

Arbo-wet / Arbo-beleid (Artikel 3)

Volgens de Arbo-wet is de werkgever verplicht maatregelen te nemen om het personeel te beschermen en te zorgen dat zij bij een dreigend gevaar veilig het pand kan verlaten. Dit wordt dus in een ontruimingsplan beschreven. De overheid heeft gesteld dat het plan moet voldoen aan vastgestelde procedures. Deze zijn vastgelegd in de NEN 8112.