Terug naar overzicht

Ontruimingsplannen

14951243237f3aebb3ff2b04e84e17d39f825676c0.jpg

Bij een calamiteit zoals bijvoorbeeld een brand in een gebouw ontstaat al snel een levensbedreigende situatie. Iedereen moet dan het gebouw zo snel mogelijk verlaten. Een ontruimingsplan voorziet hierbij als leidraad voor de te ondernemen actie´s. Er staat in een ontruimingsplan wie verantwoordelijk is voor welke actie in het geval van een calamiteit. Daarnaast bevat het ontruimingsplan tekeningen van de vluchtwegen.

Een ontruimingsplan van gebouwen is verplicht volgens de bouwverordening, de Arbowet en het Arbobesluit. Deze plannen worden ondermeer getoetst door de brandweer, maar ook door de Arbeidsinspectie of een arbodienst.

Het opstellen van een ontruimingsplan
C.O.T.A. heeft ruime ervaring met het opstellen van ontruimingsplannen en wij zijn goed op de hoogte van de wettelijke eisen en plichten die gesteld worden aan een ontruimingsplan. Naast de wettelijke eisen en plichten zorgen wij er vanzelfsprekend voor dat het ontruimingsplan, in overleg met u, past bij uw bedrijf en goed werkt.

Belangrijkste voordelen van ontruimingsplannen van C.O.T.A.
De belangrijkste voordelen van het door ons laten opstellen van uw ontruimingsplan zijn:

vraag voor een vrijblijvende offerte: info@ehbo.nu